Thành phố Vũng Tàu

nhà xưởng tại Thành phố Vũng Tàu

  • Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
    • Tổng diện tích: 90 m2
  • 2 triệu đồng
 Thích hợp làm kho chứa hàng, chứa bia, nước ngọt, vật liệu...
1 ảnh
  • Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
    • Tổng diện tích: 220 m2
  • 5 triệu đồng
 - Vị trí: Khu Đại An - Phường 9, Vũng Tàu.- Diện...
1 ảnh