Thành phố Thủ Dầu Một

nhà xưởng tại Thành phố Thủ Dầu Một

  • Việt Nam, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
    • Tổng diện tích: 5000 m2
  • 380 triệu đồng
  Diện tích đất: 5000m2.Diện tích xưởng: 3850m2, văn phòng: 150m2.Có nhà máy...
1 ảnh