Thành phố Dĩ An

Cần bán hoặc cho thuê nhà ở tại Thành phố Dĩ An

Nhà ở tại Thành phố Dĩ An cần bán hoặc cho thuê

  • Việt Nam, Bình Dương, Thành phố Dĩ An
    • Tổng diện tích: 100 m2
  • 6 tỷ đồng
 - Tổng khu vực: 10.286 m2.- Diện tích đất ở: 6.513 m2.-...
1 ảnh