Điều khoản sử dụng


QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với hệ thống

Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.


QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN

Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.

Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.

Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.

Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với hệ thống

Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.


ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó , trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG TIN VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

 

1. Quy định về nội dung

Tin đăng phải đảm bảo điền đầy đủ các thông tin tối thiểu cần phải có tại giao diện đăng tin. 

Tin đăng thể hiện nội dung về bất động sản cho thuê.

Tin đăng có nội dung trung thực, chính xác và đang còn hiệu lực.

Mỗi tin đăng chỉ thể hiện một bất động sản cụ thể trong đó ghi rõ địa chỉ.

Không được đăng tin trùng lặp với các tin đã có

Hình ảnh đính kèm với tin đăng phải đúng với bất động sản được quảng cáo hoặc đúng mô hình của dự án bất động sản trong tin đăng.

Ban quản trị có quyền tháo gỡ những tin đăng vi phạm quy định.

 

2. Quy định về hình thức

Tin đăng được viết bằng Tiếng Việt có dấu hoặc Tiếng Anh, Tiếng Nga, không chèn các ký tự đặc biệt, không cần thiết vào nội dung tin đăng.

Tin đăng không chứa đựng từ ngữ, hình ảnh dung tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, vi phạm bản quyền hình ảnh hoặc vi phạm an ninh quốc gia, vi phạm, phân biệt về tôn giáo, chính trị, kỳ thị dân tộc, màu da.

Tin đăng phải được đăng tin tại đúng phân loại mục của Website.

 

3. Trách nhiệm của người đăng tin

Người đăng tin tự chịu trách nhiệm về tính xác thực về thông tin, hình ảnh, video do mình cung cấp. Trường hợp vi phạm pháp luật hoặc xảy ra tranh chấp với người khác thì hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

 

4. Quy định về việc sử dụng thông tin, giao dịch trên Website

Mọi giao dịch mua bán, trao đổi, thuê mướn nhà đất do người dùng chủ động tìm hiểu, liên hệ và thực hiện với nhau do đó Trao Đổi Nhà Đất không chịu trách nhiệm mọi rủi ro liên quan đến giao dịch nhà đất

Tỉ giá hối đoái trên Website chỉ là tỉ lệ tạm tính hỗ trợ người dùng. Thông tin giá cả tự các cá nhân làm việc và thống nhất với nhau.

Số dư trong tài khoản trên Website chỉ dùng để quảng cáo đăng tin nhà đất và không có giá trị quy đổi hoặc chuyển ra bất cứ loại tiền tệ nào.