Sự khác nhau giữa đất thổ cư và đất nông nghiệp

Sự khác nhau giữa đất thổ cư và đất nông nghiệp

1. ĐẤT THỔ CƯ

Đất thổ cư hay còn gọi là đất phi nông nghiệp là loại đất cho phép ở, xây dựng nhà cửa, các công trình xây dựng cho đời sống xã hội.

Đất thổ cư được chia làm 2 mã: ONT là đất ở tại nông thôn và ODT là đất ở tại đô thị thành phố. Đất ao vườn nằm trong diện tích nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư vẫn được công nhận là đất thổ cư.

Để được công nhận là đất thổ cư thì người sở hữu đất phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo quy định luật đất đai nhà nước.

2. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất nông nghiệp được hiểu đơn giản là loại đất chỉ được phép sử dụng vào mục đích sản xuất, làm nông nghiệp như trồng cây hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản, lương thực thực phẩm.

Đất nông nghiệp không được phép xây dựng nhà ở, nếu muốn xây dựng nhà ở thì bạn phải đăng ký chuyển mục đích sang đất thổ cư mới được phép.

3. ĐẤT NỀN VÀ ĐẤT THỔ CƯ

Đất nền hay đất nền dự án là đất thổ cư được chia nhỏ từ một quỹ đất lớn theo quy hoạch nhất định. Khi đó Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải cấp mới cho từng lô đất nhỏ trong dự án.

Nếu chưa phải đất thổ cư (đất nông nghiệp) phải xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang thổ cư.

- Tổng hợp