Cấp sổ đỏ lần đầu: Hồ sơ, thủ tục người dân nên nắm rõ

Cấp sổ đỏ lần đầu: Hồ sơ, thủ tục người dân nên nắm rõ


Các cá nhân, hộ gia đình nên nắm rõ hồ sơ, thủ tục xin thực hiện thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu để không mất thời gian đi lại, tốn nhiều chi phí.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu?

Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định rõ hồ sơ xin thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sỏ đỏ, sổ hồng):

- Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)...

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu tiên

Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nơi nộp hồ sơ đề nghị làm thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng như sau:

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Nếu địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đất đai.

Bước 2: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa nộp lệ phí thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin và sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, cá nhân, hộ gia đình nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận sổ đỏ.

Bước 4: Sổ đỏ sẽ được trao cho người dân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong thủ tục.

---
Theo Báo Xây Dựng